ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫЯ РЭГІЁНЫ БЕЛАРУСI

ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫ РЭГІЁН – рэгіён, што вылучаецца на якой-небудзь тэрыторыі паводле комплексу этнакультурных прыкмет: асаблівасцей этнічнай гісторыі, характару рассялення, гаспадарчых заняткаў і прылад працы, народнай архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцыйнага адзення, фальклору, мясцовых гаворак і інш. Арэальнае (этнаграфічнае) вывучэнне і картаграфаванне разнастайных кампанентаў тэрыторыі Беларусі ў 18 — 19 ст. дазваляе суаднесці іх на розных таксанамічных узроўнях…

Границы распространения белорусского языка. Даль

Согласно Владимиру Далю, наречие «белорусское, или смоленское, идет от Москвы на запад и незаметно переходит в чистое белорусское, на которое уже значительно намекает даже говор в Волоколамске, Рузе, Можайске (теперь западная часть Московской области РФ )» (стр. 74). «Без всякой натяжки можно включить сюда все западные губернии наши, и тогда к наречию этому будут принадлежать…