Карта Волковыска 1798 года.

1 дом шляхціца Чарташэускагэ; 2— лаукі (на плане неразборліва); 3 — дом шляхшціца Булгарына (на плане неразборліва); 4 — земская канцылярыя; 5 — дом суддзі Калупайлы; 6 — дом падкаморжыны Сухадольскай; 7—кляштар езуцкі; 8— касцёл езуцкі; 9 -дом суддзi Быкоускага; 10— дом xipypгa Берка; 11 —дом шляхціца Петрашэускага; 12 — царква уніяикая, якая развалилася; 13…