19 век1900-1938взгляд из настоящегорайоны/области/губернии

ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫЯ РЭГІЁНЫ БЕЛАРУСI

ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫ РЭГІЁН – рэгіён, што вылучаецца на якой-небудзь тэрыторыі паводле комплексу этнакультурных прыкмет: асаблівасцей этнічнай гісторыі, характару рассялення, гаспадарчых заняткаў і прылад працы, народнай архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцыйнага адзення, фальклору, мясцовых гаворак і інш. Арэальнае (этнаграфічнае) вывучэнне і картаграфаванне разнастайных кампанентаў тэрыторыі Беларусі ў 18 — 19 ст. дазваляе суаднесці іх на розных таксанамічных узроўнях…

Подробнее
взгляд из настоящегодо н.э.

Карта расселения племен конца неолита и начала бронзового века на территории Республики Беларусь

УМОЎНЫЯ ЗНАКІ Тэрыторыя распаўсюджання помнікаў сярэднедняпроўскай культуры Паселішчы і асобныя месцазнаходжанні

Подробнее