ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫЯ РЭГІЁНЫ БЕЛАРУСI

ГІСТОРЫКА-ЭТНАГРАФІЧНЫ РЭГІЁН – рэгіён, што вылучаецца на якой-небудзь тэрыторыі паводле комплексу этнакультурных прыкмет: асаблівасцей этнічнай гісторыі, характару рассялення, гаспадарчых заняткаў і прылад працы, народнай архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцыйнага адзення, фальклору, мясцовых гаворак і інш. Арэальнае (этнаграфічнае) вывучэнне і картаграфаванне разнастайных кампанентаў тэрыторыі Беларусі ў 18 — 19 ст. дазваляе суаднесці іх на розных таксанамічных узроўнях…

Режицкий замок

план 1891 года план 20 века Резица, Резница, Розиттен — уездный город Витебской губернии, при реке Режице, впадающей в Лубань, и при СПб.-Варшавской железной дороге. Режицкий замок основан в 1285 г.  Подробно О ЗАМКЕ