Дарогі ВКЛ, якія найчасцей выбіралі італьянцы і французы (XVI—XVII ст.).

Падарожжы па землях ВКЛ. Пераважная бальшыня італьянцаў і французаў, якія прыязджалі ў ВКЛ, запынялася на тэрыторыях, што пазначаны на карце. Адценне колеру паказвае інтэнсіўнасць руху. На карце таксама відаць найважнейшыя дарогі. Апісанні гарадоў ВКЛ. Памер шрыфту ў назвах гарадоў ВКЛ паказвае частату і падрабязнасць апісанняў, якія змяшчалі ў сваіх працах аўтары з Італіі і Францыі.…

Лахва (Ляхва) на старых картах ВКЛ.

Ранее местечко, а теперь — деревня Лахва, более всего известна первым вооруженным восстанием в еврейском гетто в 1942 году. Об этом ЗДЕСЬ Однако история Лахвы начинается уже в 1493 году — первые упоминания. Далее оно является оплотом Радзивилов на Полесье и даже имеет свою крепость и гарнизон (см.обозначение на карте). Лахва на карте карта 1613…

Брест. Панорама. 1659. Далберг

  A. Castellum. Замок. B. Templum Iesuilarum. Костел иезуитов. C. Templum Parochiale. Приходский костел. D. Templ. Graco-rum. Греко-Римская церковь (Униатская) E. Templ. Dominicanorum Доминиканский собор F. Coenob. Bernhardinorum Монастырь Бернардинцев G. Synagogux Iudcorum. Синагога